Általános  Szerződési  Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a J. L. SEAGULL Alapítvány (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a mindigtanulunk.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.mindigtanulunk.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Jelen ÁSZF hatályos: 2023. május 3-tól kezdődően módosításig vagy visszavonásig.

A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésre.

1. A SZOLGÁLTATÓ

A mindigtanulunk.hu oldal jogtulajdonosa és üzemeltetője:

J. L. SEAGULL Alapítvány (3100 Salgótarján, Meredek út 9.)

nyilvántartási szám: 12-01-0000026

eljáró bíróság: Balassagyarmati Törvényszék

adószám: 18631139-1-12

képviselő: Kiss Katalin, alapítványi titkár

elérhetőség: info@mindigtanulunk.hu  tel.:30/6258554

tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kft., 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., honlap:https://www.forspi.hu

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A www.mindigtanulunk.hu weboldal online oktatóanyagokat forgalmaz.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a mindigtanulunk.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A mindigtanulunk.hu weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a je len ÁSZF-ben meghatározott módon.

A weboldal elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség: info@mindigtanulunk.hu.

A szerződés megszűnése: amennyiben a Szolgáltató vagy a Megrendelő törli a Weboldalon a Megrendelő fiók adatait.

A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt, annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10:00-16:00; e-mail: info@mindigtanulunk.hu; tel.:30/6258554

 

3. REGISZTRÁCIÓ

A Weboldalra történő regisztráció a “Regisztrálok az oldalra” gombra kattintva lehetséges.
A regisztráció során az e-mail címet és felhasználónevet és a jelszót kell megadni. A regisztrációról visszaigazolást kap a Megrendelő, a visszaigazoló e-mail tartalmazza, hogy elkészült a személyes fiókja.

A Megrendelő a Weboldalon történö regisztrációjával, és a rendelés során bepipált mezővel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemü felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelösség az abból adódó károkért, amennyiben a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a https://www.mindigtanulunk.hu/fiokom/ oldalon elérhetö “Fiókadatok” pontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Szolgáltatót a regisztrációs adatok Megrendelő által történö megváltoztatásából eredö kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. MEGRENDELÉS MENETE

A megjelenített termékek kizárólag a weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetők meg. A megrendeléshez a regisztráció során megadott felhasználónévvel, jelszóval történő bejelentkezés szükséges.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált, s az oldalra bejelentkezett Megrendelőtől fogadja el. A megrendeléshez minden, a Megrendelő adataira vonatkozó mezö maradéktalan kitöltése szükséges.

A Megrendelő az alábbi adatokat adja meg (az adatok valódisága Megrendelő felelőssége):

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám)

Számlázási adatok: név/cégnév; számlázási cím, (utca, házszám, város, irányítószám); adószám (céges megrendelés esetén)

Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól, és a regisztráció/megrendelés meghiúsul a hiba javításáig)

A Megrendelő az “Itt vásárolj!” menüpontra kattintva jut el a “Tananyagbolt”-ba, ahol a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követöen megjelenö, a termék részletes adatait ismertető oldalon található “Kosárba teszem” gomb használatával teheti kosarába.

A termékeknél megjelenített képek illusztrációk.

Áraink bruttó árak, a Szolgáltató ÁFA körön kívüli. A rendelés leadásakor a kosárban mindig a bruttó ár kerül feltüntetésre.

A tananyagok hozzáférése online biztosított, így szállítási költség nem merül fel.

A Megrendelő a Kosár tartalmát megtekinteni, módosíthatja a Weboldal menűsorában található “kosár” ikonra kattintással, illetve a https://www.mindigtanulunk.hu/kosar/ oldalon, ahol az egyes termékek törölhetők az adott termék megnevezése előtt megjelenő, “X” jelre kattintva. A kosár tartalma a módosítást követően frissíthető a “kosár frissítése” gombra kattintva.

Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a megjelenö felületen be kell megadni az alapadatait, ill. a számlázási adatait, hogy a megrendelését leadhassa.

Ha a Megrendelő minden szükséges adatot megadott, akkor választani tud, hogy milyen módon kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

A megrendelt terméket a Megrendelő a következő módokon fizetheti ki:

– bankkártyás fizetéssel, vagy közvetlen banki átutalással.

A számlát a Megrendelő a vásárlás után az általa a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg.

Átutalással történö fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesitö kiküldése és a termék átvétele közti idöszakban bekövetkezett árcsökkenés az Ügyfélszolgálatunk megkeresése esetén a különbséget visszatérítjük. Időközben történő áremelkedés esetén a megrendeléskori ár érvényes.

A Weboldalról megrendelhetö termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosftás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az ármódosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérö, esetleg rendszerhiba miatt megjelenö·1 Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történö vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Ha a Megrendelő választott a fizetési módok közül, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a választott fizetési módon keresztül ki tudja egyenlíteni a vásárlás ellenértékét, vagy elektronikus levélben megkapja a banki átutaláshoz szükséges információkat.

A rendelés csak abban az esetben küldhető el, ha a Megrendelő bepipálással elfogadja az “Adatkezelési tájékoztató” tartalmát, valamint jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetösége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból.)

A rendelés leadása tehát a “Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél többinformációra van szüksége, kérjük írásban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: info@mindigtanulunk.hu

 5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló elektronikus level, e-mail útján legkésöbb 24 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

– a Megrendelő általa vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási információk),

– a rendelés azonosítóját,

– a rendelés dátumát,

– a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

– a flzetendö végösszeget.

Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó elfogadó e-mailt.

Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (11.26.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. ELÁLLÁSI JOG, JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék (online tananyag) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999 (11.5.) kormányrendelet 5. § d) pontjára, a Korámyrendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog az Ügyfelet (felhasználót) nem illeti meg. A díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincs mód.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató részéről a Megrendelő részére a termékek (tananyagok) elketronikus formában kerülnek átadásra, a Szolgáltató a termékre jótállást nem vállal.

7. FELELŐSSÉG

A Szolgáltató és a Megrendelő önállóan tartozik felelőséggel saját hardver és szoftver állapotáért, ill. azért, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak legyenek. Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a Szolgáltatás olyan szüneteléséért, akadozásáért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik. (pl. áramszünet, internetszolgáltatás kimaradása)

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerülnek elhelyezésre, azonban tájékoztató célt szolgálnak, az információk  teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttmúködik az ejáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak. amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem kötetes ellenörizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hoqy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve jár el.

8. SZERZŐI JOGOK és KÖTBÉRMEGÁLLAPÍTÁS

A Weboldal tartalma a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhetö információkat a szerzői jogról szóló 1999.éviLXXV I. törvény alapján a szerzőijog védi. A szerzőt megillető jogok a következőek:

19.a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §), 20.b) a terjesztés (Szjt.23.§), 21.c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §), 22.d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27.§), 23.e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történó továbbközvetítése (Szjt. 28.§), 24.f) az átdolgozás (Szjt. 29. §), 25.g) a kiállítás (Szjt. 69.§).

A szerzöi joggal való bármilyen visszaélés, a vásártás feltételeinek nem megfelelö jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan idöre felfüggesztésre kerül.

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történö tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáttató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Írásbeli hozzájárulása esetén kötelező feltüntetni a szerző nevét, valamint a weboldalt, mint forrást megjelölni.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenöen a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Weboldal felületén szerepló bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Tilos a weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket von maga után.

Kötbér kikötési megállapodás: Jogosulatlan felhasználás, nyilvánosságra hozás, másolás esetén a kötbér naponta 200 000 Ft / nap / írott oldal vagy videó, amelyet Jogsértő Megrendelő magára nézve kötelező módon regisztrációjával és/vagy megrendelésével elfogad. Jogsértő Regisztráló vagy Megrendelő a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

9. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elö: Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevöszolgálat): info@mindigtanulunk.hu

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület illetékes: e-mail: nkik@nkik.hu

Szolgáttatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követóen harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Megrendelőhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáttató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetöségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás: Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

A Megrendelő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, melynek igénybe vétele egy regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Megrendelő az online rendszeren keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.