Kik vagyunk

Honlapoldalunk címe: https://www.mindigtanulunk.hu . A honlapoldalon a J. L. SEAGULL Alapítvány által fejlesztett online tananyagok, a tananyagokhoz kapcsolódó kurzusok vásárolhatók meg, ill. vásárlást követően a honlapoldalon érhetők el a tananyagok.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése Jonathan Livingston Seagull Alapítvány
Adatkezelő felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000633
Adatkezelő képviselője: Nagy Mária Magdolna
Pozíció: kuratórium elnöke
E-mail címe: seagullalapitvany@gmail.com
Telefonszáma: 30/625-8564
Honlapja: http://www.seagullalapitvany.hu/
Székhelye: 3100 Salgótarján, Meredek út 9.
Adószáma: 18631139-1-12
Adatvédelmi tisztviselő neve Kiss Katalin
E-mail címe: kisskati111@gmail.com
Telefonszáma: 30/625-8554
Adatvédelmi tisztviselő neve Körmendi Éva Anna
E-mail címe: kormendyeva1@gmail.com
Telefonszáma: 30/935-9184

Jogszabályi háttér: az adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az adatkezelés jogalapja: „Jogszabály rendelkezése”, „Érintett hozzájárulása”, „Szerződés teljesítése”

 Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama az adott kurzus megvásárlását követő 5 év. A jelentkezési, kapcsolattartási adatokat – amennyiben nem érint jogszabályi rendelkezésből, vagy szerződés teljesítéséből fakadó adatkezelői kötelezettsége – az érintett kérésére törlése kerülnek a rendszerből.

 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

A személyes adat típusa Adatkezelés célja
Tananyaghasználó, hírlevél feliratkozó, tájékoztatóra, kurzusra, workshopra jelentkező (érintett) neve, email címe, telefonszáma Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail küldéséhez; online/offline ügyfélszolgálat igénybevétele esetén válasz e-mail megküldéséhez; Szolgáltatásokról tájékoztató anyagok küldése; Kapcsolattartás
Érintett számlázási adatai (név, cím, adószám)

Számviteli törvény

A szolgáltatás megrendelése esetén, számla kiállítása során

 

Adattovábbítás: Adatkezelő az Érintett kezelt személyes adatait nem továbbíthatja harmadik  személynek, szervezetnek.

Az adatokhoz való hozzáférés: Az Érintett jelentkezési adatait csak az Adatkezelő szervezet munkatársai jogosultak megismerni.

Adatbiztonsági intézkedések

A Jonathan Livingston Seagull Alapítvány, mint Adatkezelő számára megadott Érintetti adatok a Forspi / BlazeArts Kft. tárhelyszolgáltató kezelésében található szervereken tárolja. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • hozzáférés joga; a helyesbítés joga; a törléshez való joga; az adat kezelésének korlátozásához való joga
  • az elfeledtetéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  • az adathordozhatósághoz való joga, tiltakozáshoz való joga
  • tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén, automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintetti problémák orvoslásának elsődleges, leggyorsabb és legmegbízhatóbb eszköze az Adatkezelő és az érintett közötti közvetlen, indokolt esetben moderátor útján létrejött egyeztetés. Ezért arra kérjük valamennyi Érintettet, hogy bármely kérdésük, észrevételük, esetleges problémájuk, tapasztalt hiányosságunk esetén bizalommal és közvetlenül forduljanak bármelyik Adatkezelőhöz a jelen tájékoztató elején, vagy az Adatkezelő saját honlapjain feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben a kialakult helyzet jellege vagy állapota miatt erre nem látnak lehetőséget, az Érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban Hatóság) eljárását is, ha Adatkezelő részéről jogsértést tapasztal.

A Hatóság honlapja a https://www.naih.hu, e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen érhető el. Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazni fogja.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói fiókjukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A beküldött hozzászólás ellenőrzése

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.